โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
“เราดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยมาตรฐานการแพทย์ชั้นนำ”

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญภายใต้ระบบงานที่เน้นคุณภาพการรักษาพยาบาล


ห้องปฎิบัติการครบวงจร
บริการห้องปฎิบัติการทางคลินิกที่ครอบคลุมและคุ้มค่า

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“เราดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยมาตรฐานการแพทย์ชั้นนำ”

      โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีเป้าหมายที่สำคัญคือการให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไปในทุกระดับของความเจ็บป่วย ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ผู้ป่วยที่ยากไร้จะได้รับการบำบัดรักษาเป็นอย่างดี โดยคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญภายใต้ระบบงานที่เน้นคุณภาพการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยในภาคเหนือตอนบนและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้การแพทย์และการสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเป็นมิตรที่ยั่งยืนกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดไป

  • check-mark-1เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง (ซึ่งจะขยายเป็น 800 เตียงในอนาคต)
  • check-mark-1ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติ (Smart Hospital)
  • check-mark-1ห้องผ่าตัดมาตรฐาน 20 ห้อง
  • check-mark-1ศูนย์วินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
  • check-mark-1ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา และเทคนิคการแพทย์ครบถ้วน
  • check-mark-1ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ
  • check-mark-1ให้บริการผู้ป่วยทุกระดับด้วยความเท่าเทียมและมีคุณภาพ

สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล

check-mark-1ข้าราชการ                                      check-mark-1รัฐวิสาหกิฐ
check-mark-1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              check-mark-1ประกันชีวิต
check-mark-1ประกันสุขภาพ มฟล.                        check-mark-1ประกันอุบัติเหตุ มฟล.
check-mark-1พนักงาน มฟล.                                check-mark-1ชำระเงินเอง

บริการของเรา

"ให้บริการผู้ป่วยทุกระดับ ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ครบครัน"

brain
lab

ห้องปฎิบัติการ
อ่านเพิ่มเติม

cardiology

หัวใจและหลอดเลือด
อ่านเพิ่มเติม

gynecology

นรีเวชวิทยา
อ่านเพิ่มเติม

medicine

อายุรกรรม
อ่านเพิ่มเติม

traumatology

กระดูกและข้อ
อ่านเพิ่มเติม

pediatrics

กุมารเวชศาสตร์
อ่านเพิ่มเติม

surgery_icon

ศัลยกรรมทั่วไป / ตกแต่ง
อ่านเพิ่มเติม

injecting

รังสีวิทยา
อ่านเพิ่มเติม

Compassion

ศูนย์โรคหัวใจ
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลแพทย์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ห้องพักผู้ป่วยใน
Inpatient room types

up-arrow-1