ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัคร ผู้ประกอบการบริการร้านอาหาร

📣 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 🔥รับสมัคร

การสำรวจความอยู่ดีมีสุขและผูกพันของบุคลากรในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านเครื่องมือ Emo-Meter (Employee Engagement on Meter)

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินกา

รับสมัครผู้ประกอบการบริการร้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสง

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหารชั้น 6 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหารชั้น 2 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่

เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดบริการวัคซีนโควิด-19 แบบ “Walk-in” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,000 ราย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยา

ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการบริการร้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์)

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้พิจารณาเ

รับสมัครผู้ประกอบการบริการร้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ชั้น 2 อาคารสนับสนุน)

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสง

Total Views: 3723 ,