ข่าวรับสมัครงาน

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Download

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ขอเชิญผู้มีอุดมการณ์ เพื่อประโยชน์สาธารณะมาร่วมกันสร้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน

Total Views: 73046 ,