ธารน้ำใจจากผู้บริจาค

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัคร ผู้ประกอบการบริการร้านอาหาร

📣 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 🔥รับสมัคร

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีดำหัว ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 28 เมษายน 2565 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว

บริษัท แลคตาซอย จำกัด ได้สนับสนุนนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มตามแคมเปญ “ซัง ซัง…รักกัน”

วันนี้ 18 เมษายน 2565 บริษัท แลคตาซอย จำกัด ได้สนับสนุน

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือและให้การสนับสนุนทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 สำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาล

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์

บรรยายวิชาการหัวข้อ REFLECT a State of the Art Treatment Strategy in Intermediate and Advanced HCC

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิท

นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. เยี่ยมชม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ผศ.(พิเศษ) ทันตแพทย์ไพศาล กั

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1st Basic orthopedic surgery course for surgical nurse

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2565 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหา

รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ร่วมกันสนับสนุนอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนธารทิพย์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.นำ

ประชุมคณะกรรมการการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประชุมคณะกรรมการการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราช

Total Views: 1014 ,