ธารน้ำใจจากผู้บริจาค

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหารชั้น 6 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหารชั้น 2 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่

เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดบริการวัคซีนโควิด-19 แบบ “Walk-in” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,000 ราย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยา

ขยายเวลารับสมัครผู้ประกอบการบริการร้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์)

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้พิจารณาเ

รับสมัครผู้ประกอบการบริการร้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ชั้น 2 อาคารสนับสนุน)

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสง

รับสมัครผู้ประกอบการบริการร้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสง

ข่าวสารจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM)

ข่าวสารจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RM) ตั้งแต่วันที่

คุณชุลีวัลย์ อู่ขลิบ พร้อมครอบครัว ที่สนับสนุนขนมไทยพร้อมข้อความให้กำลังใจ 💖 แก่บุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

ขอขอบคุณ คุณชุลีวัลย์ อู่ขลิบ พร้อมครอบครัว ที่สนับสนุน

ร้าน CR Popcorn ที่สนับสนุนป๊อปคอร์น ส่งมาทางไปรษณีย์พร้อมข้อความให้กำลังใจ 💖 แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

ขอขอบคุณร้าน CR Popcorn ป๊อปคอร์นหลากรส ปลีก – ส่

ร้าน Utopia coffee.rhythm.bar ที่สนับสนุนเครื่องดื่ม และขนมคุกกี้ พร้อมข้อความให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

ขอขอบคุณร้าน Utopia coffee.rhythm.bar ที่สนับสนุนเครื่อ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ได้บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงร

ร้านแฟชั่นแฟบริค และร้านผ้าเชียงราย by WC มอบผ้า สปันบอนด์ สำหรับชุด PPE แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.

ขอขอบคุณร้านแฟชั่นแฟบริค และร้านผ้าเชียงราย by WC มอบผ้