ตารางออกตรวจแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ตรวจโรคทั่วไป (ชั้น1)
ตรวจโรคทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 08:00 น. – 16.00 น.
กุมารเวชกรรม (ชั้น2) โทร. 053 914 163
คลินิกเด็ก จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 12.00 น
จิตเวช (ชั้น 1) โทร. 053 914 118
อ. นพ.ภูมิ ชมภูศรี จันทร์ 09.00 น. – 12.00 น.
(เริ่มออกตรวจ 9.00 น.)*งดออกตรวจวันที่ 30 พ.ค.65
อังคาร,พฤหัสบดี 13:00 น. – 16.00 น.
(วันอังคารเริ่มออกตรวจ 14.00 น.)
นอกเวลา อังคาร,พุธ 16:00 น. – 20.00 น.
โรคหัวใจ(ชั้น 2) โทร. 053 914 146
คลินิกโรคหัวใจ : อ. นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ ศุกร์ 08:00 น. – 12.00 น.
อายุรกรรม (ชั้น2) โทร. 053 914 157
คลินิกต่อมไร้ท่อ : อ.นพ.เกษตร ฉิมพลี
(โรคที่เกี่ยวกับฮอร์โมน เช่น เบาหวาน, ไทรอยด์, ต่อมหมวกไต)
จันทร์ 08:00 น. – 16.00 น.

พุธ 08:00 น. – 12.00 น.
คลินิกโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ชั้น 2 : ศาสตราจารย์คลินิค นพ. อภิชัย ลีละสิริ จันทร์ 08:00 น. – 12.00 น.
ศูนย์เคมีบำบัด ชั้น 7 : ศาสตราจารย์คลินิค นพ. อภิชัย ลีละสิริ อังคาร,พฤหัสบดี 08:00 น. – 12.00 น.
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป อังคาร, พฤหัสบดี 08:00 น. – 12:00 น.
พุธ 13:00 น. – 16:00 น.
ศุกร์ 8:00 น. – 16:00 น.
คลินิกโรคไต พฤหัสบดี 13:00 น. – 16:00 น.
นอกเวลา(คลินิกต่อมไร้ท่อ) พุธ,พฤหัสบดี 16:00 น. – 20.00 น.
สูตินรีเวช (ชั้น2)
จันทร์,พุธ 08:00 น. – 12.00 น.
ฝากครรภ์ พฤหัสบดี 13:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา พุธ 16:00 น. – 20.00 น.
นิติเวช(แผนกฉุกเฉิน)
อ.นพ.อานนท์/อ.พญ.โสมลดา จันทร์ – พฤหัสบดี 08:00 น. – 12.00 น.
ศัลยกรรม(ทั่วไป/ตกแต่ง/ประสาท)(ชั้น3)
ศัลยกรรมทั่วไป พุธ 08:00 น. – 16.00 น.
ศัลยกรรมตกแต่ง จันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์ 08:00 น. – 12.00 น.
ศัลยกรรมประสาท จันทร์, พุธ 08:00 น. – 12.00 น.
คลินิกโรคไส้เลื่อน พุธ 08:00 น. – 12.00 น.
คลินิกโรคทางเดินอาหาร พุธ 13:00 น. – 16.00 น.
ออร์โธปิดิกส์(ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) (ชั้น3)
จันทร์ – พฤหัสบดี 08:00 น. – 16.00 น.
ศุกร์ 13:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16:00 น. – 20.00 น.
เวชศาสตร์ฟื้นฟู (นอกเวลา) พุธ 16:00 น. – 20.00 น.
จักษุ (ชั้น3)
 อังคาร,พฤหัสบดี 08:00 น. – 16.00 น.
จันทร์,พุธ,ศุกร์ 08:00 น. – 12.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – พฤหัสบดี 16:00 น. – 20.00 น.
หู คอ จมูก (ชั้น3)
พุธ 08:00 น. – 16.00 น.
อังคาร,ศุกร์ 08:00 น. – 12.00 น.
พฤหัสบดี 13:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา พฤหัสบดี 16:00 น. – 20.00 น.
คลินิคเต้านม(ชั้น3)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ จันทร์ – อังคาร 08:00 น. – 12.00 น.
แพทย์บูรณาการ
แพทย์แผนจีน จันทร์ – อังคาร 08:00 น. – 16.00 น.
แพทย์แผนไทย จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16:00 น. – 20.00 น.
กายภาพบำบัด(ชั้น2)
จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16:00 น. – 20.00 น.
รังสีวิทยา (ชั้น1)
จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16:00 น. – 20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08:00 น. – 16.00 น.