ตารางออกตรวจแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม 2565

ตรวจโรคทั่วไป (ชั้น1) โทร. 053 914 117
ตรวจโรคทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 08:00 น. – 16.00 น.
ตรวจสุขภาพ (ชั้น1) โทร. 053 914 117
ตรวจสุขภาพ อังคาร – ศุกร์ 08:00 น. – 12.00 น.
หน่วยบริการปฐมภูมิและเวชกรรมสังคม(ชั้น1) โทร. 053 914 120
ตรวจโรคทั่วไป (สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 08:00 น. – 16.00 น.
ศูนย์บริการวัคซีนโควิด-19 (กรุณานัดหมายก่อนรับบริการ) โทร. 053 914 123 พฤหัสบดี – ศุกร์ 13:00 น. – 15.00 น.
กุมารเวชกรรม (ชั้น2) โทร. 053 914 163
คลินิกเด็ก จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 12.00 น
นอกเวลา พฤหัสบดี 16:00 น. – 20.00 น.
จิตเวช (ชั้น 1) โทร. 053 914 118
อ. นพ.ภูมิ ชมภูศรี และอ.นพ.เกรียงศักดิ์ ใจกล้า(จิตเวชทั่วไป) จันทร์ – ศุกร์ 09.00 น. – 12.00 น.
(เริ่มออกตรวจ 9.00 น.)
อังคาร 14:00 น. – 16.00 น.
พญ.วรดา ปีติยา (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น < 18 ปี) จันทร์,พฤหัสบดี 09.00 น. – 12.00 น.
(เริ่มออกตรวจ 9.00 น.)
พุธ 14:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา (จิตเวชทั่วไป) อังคาร,พุธ 16:00 น. – 20.00 น.
นอกเวลา (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น < 18 ปี) พุธ 16:00 น. – 20.00 น.
โรคหัวใจ(ชั้น 2) โทร. 053 914 146
คลินิกโรคหัวใจ : อ. นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ จันทร์,พฤหัสบดี 08:00 น. – 12.00 น.
อายุรกรรม (ชั้น2) โทร. 053 914 157
คลินิกเบาหวาน : อ.นพ.เกษตร ฉิมพลี จันทร์ 08:00 น. – 12.00 น.
คลินิกต่อมไร้ท่อ : อ.นพ.เกษตร ฉิมพลี พุธ 08:00 น. – 12.00 น.
คลินิกผิวหนัง จันทร์,พุธ 08:00 น. – 12:00 น.
คลินิกโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ชั้น 2 : ศาสตราจารย์คลินิค นพ. อภิชัย ลีละสิริ จันทร์ 08:00 น. – 12.00 น.
ศูนย์เคมีบำบัด ชั้น 7 : ศาสตราจารย์คลินิค นพ. อภิชัย ลีละสิริ อังคาร,พฤหัสบดี 08:00 น. – 12.00 น.
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16:00 น.
คลินิกโรคไต พฤหัสบดี 13:00 น. – 16:00 น.
นอกเวลา(คลินิกอายุรกรรมทั่วไป) จันทร์ – ศุกร์ 16:00 น. – 20.00 น.
นอกเวลา (คลินิกผิวหนัง) อังคาร 16:00 น. – 20.00 น.
สูตินรีเวช (ชั้น2) โทร. 053 914 155
จันทร์,พุธ 08:00 น. – 12.00 น.
ฝากครรภ์ พฤหัสบดี 13:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา พุธ 16:00 น. – 20.00 น.
นิติเวช(แผนกฉุกเฉิน)
อ.นพ.อานนท์/อ.พญ.โสมลดา จันทร์ – พฤหัสบดี 08:00 น. – 12.00 น.
ศัลยกรรม(ทั่วไป/ตกแต่ง/ประสาท)(ชั้น3) โทร. 053 914 168
ศัลยกรรมทั่วไป จันทร์ – พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00 น. – 16.00 น.
08:00 น. – 12.00 น.
ศัลยกรรมตกแต่ง อังคาร,พฤหัสบดี
พุธ
08:00 น. – 12.00 น.
13:00 น. – 16.00 น.
ศัลยกรรมยูโรวิทยา(ทางเดินปัสสาวะ) จันทร์
พฤหัสบดี
08:00 น. – 16.00 น.
08:00 น. – 12.00 น.
ศัลยกรรมประสาท จันทร์, พุธ 08:00 น. – 12.00 น.
คลินิกโรคไส้เลื่อน อังคาร 08:00 น. – 12.00 น.
คลินิกโรคทางเดินอาหาร อังคาร 13:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา(ศัลยกรรมยูโรวิทยา(ทางเดินปัสสาวะ)) พฤหัสบดี 16:00 น. – 20.00 น.
ออร์โธปิดิกส์(ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) (ชั้น3) โทร. 053 914 162
จันทร์ – พฤหัสบดี 08:00 น. – 16.00 น.
ศุกร์ 13:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16:00 น. – 20.00 น.(งดออกตรวจ 15 ก.ย.65)
เวชศาสตร์ฟื้นฟู (นอกเวลา) พุธ 16:00 น. – 20.00 น.
จักษุ (ชั้น3) โทร. 053 914 145
 จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – พุธ 16:00 น. – 20.00 น.
หู คอ จมูก (ชั้น3) โทร. 053 914 147
จันทร์/อังคาร/พุธ/ศุกร์ 08:00 น. – 12.00 น.(งดออกตรวจ 27-28 ก.ย.65)
พฤหัสบดี 13:00 น. – 16.00 น.(งดออกตรวจ 15,16 ,22,23 ก.ย.65)
นอกเวลา พฤหัสบดี 16:00 น. – 20.00 น.
คลินิคเต้านม(ชั้น3)โทร. 053 914 168
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ อังคาร 08:00 น. – 12.00 น.
แพทย์บูรณาการ (ชั้น 2) โทร. 053 914 126
แพทย์แผนจีน จันทร์ – อังคาร 08:00 น. – 16.00 น.
แพทย์แผนไทย จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16:00 น. – 20.00 น.
กายภาพบำบัด(ชั้น2) โทร. 053 914 126
จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16:00 น. – 20.00 น.
รังสีวิทยา (ชั้น1) โทร. 053 914 130
จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16:00 น. – 20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08:00 น. – 16.00 น.