บริการตรวจโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ภายในจังหวัดเชียงราย

ตรวจโควิดแล้วผลเป็นบวก(+) ต้องทำอย่างไร ?

บุคลากร และนักศึกษา มฟล. ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วผลเป็นบวก (+)

Total Views: 26547 ,