ศูนย์บริการวัคซีนโควิด – 19


 

 

Download >>> ใบรับรองการฉีดวัคซีน

Download >>> แบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

Download >>> แบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

Download >>> แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่(สำหรับผู้ที่ไม่เคยมารับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.)

Download >>> COVID-19 Vaccination: Screening and Consent Form

Download >>> New Patient Registration Form

 

Total Views: 42355 ,