ตารางออกตรวจแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

พฤหัสบดี
ตรวจโรคทั่วไป (ชั้น1)
ตรวจโรคทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 08:00 น. – 16.00 น.
กุมารเวชกรรม (ชั้น2)
คลินิกเด็ก จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 12.00 น.
อ.พญ.พิสุทธิกานต์ รังคกูลนุวัฒน์ : คลินิกโรคภูมิแพ้เด็ก อังคาร 08:00 น. – 12.00 น.
จิตเวช
อ. นพ.ภูมิ ชมภูศรี อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี 13:00 น. – 16.00 น.
**งดออกตรวจวันที่ 2 ธ.ค.**
(วันอังคารและวันพุธเริ่มออกตรวจ 14.00 น.)
นอกเวลา อังคาร,พุธ 16:00 น. – 20.00 น.
โรคหัวใจ(ชั้น 2)
คลินิกโรคหัวใจ : อ. นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ จันทร์, พฤหัสบดี 08:00 น. – 12.00 น. (แพทย์งดออกตรวจ วันที่ 11 พ.ย.64)
อายุรกรรม (ชั้น2)
คลินิกต่อมไร้ท่อ : อ.นพ.เกษตร ฉิมพลี
(โรคที่เกี่ยวกับฮอร์โมน เช่น เบาหวาน, ไทรอยด์, ต่อมหมวกไต)
จันทร์,พุธ 08:00 น. – 12.00 น.(แพทย์งดออกตรวจ วันที่ 15 และ 17 พ.ย.64)
คลินิกโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา : ศาสตราจารย์คลินิค นพ. อภิชัย ลีละสิริ อังคาร,พฤหัสบดี 08:00 น. – 12.00 น.
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์ 08:00 น. – 16:00 น.
อังคาร 08:00 น. – 12:00 น.
คลินิกโรคไต พฤหัสบดี 13:00 น. – 16:00 น.
นอกเวลา(คลินิกต่อมไร้ท่อ) พฤหัสบดี 16:00 น. – 20.00 น.(แพทย์งดออกตรวจ วันที่ 4 พ.ย.64)
สูตินรีเวช (ชั้น2)
จันทร์,พุธ 08:00 น. – 12.00 น.
ฝากครรภ์ พฤหัสบดี 13:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา พุธ 16:00 น. – 20.00 น.
นิติเวช(แผนกฉุกเฉิน)
อ.นพ.อานนท์/อ.พญ.โสมลดา จันทร์ – พฤหัสบดี 08:00 น. – 12.00 น.
ศัลยกรรม(ทั่วไป/ตกแต่ง/ประสาท)(ชั้น3)
ศัลยกรรมทั่วไป พุธ 08:00 น. – 16.00 น.
ศัลยกรรมตกแต่ง จันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์ 08:00 น. – 12.00 น.
ศัลยกรรมประสาท จันทร์, พุธ 08:00 น. – 12.00 น.
คลินิกโรคไส้เลื่อน พุธ 08:00 น. – 12.00 น.
คลินิกโรคทางเดินอาหาร พุธ 13:00 น. – 16.00 น.
ออร์โธปิดิกส์(ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) (ชั้น3)
จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16:00 น. – 20.00 น.
เวชศาสตร์ฟื้นฟู (นอกเวลา) พุธ 16:00 น. – 20.00 น.
จักษุ (ชั้น3)
จันทร์ – พฤหัสบดี 08:00 น. – 16.00 น.(แพทย์งดออกตรวจ วันที่ 8,24,25,26 พ.ย.64)
ศุกร์ 08:00 น. – 12.00 น.(แพทย์งดออกตรวจ วันที่ 26 พ.ย.64)
นอกเวลา จันทร์ – พฤหัสบดี 16:00 น. – 20.00 น.(แพทย์งดออกตรวจ วันที่ 24,25 พ.ย.64)
หู คอ จมูก (ชั้น3)
พุธ,ศุกร์ 08:00 น. – 16.00 น.
อังคาร 08:00 น. – 12.00 น.
พฤหัสบดี 13:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์,พฤหัสบดี 16:00 น. – 20.00 น.
คลินิคเต้านม(ชั้น3)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ จันทร์ – อังคาร 08:00 น. – 12.00 น.
แพทย์บูรณาการ
แพทย์แผนจีน งดให้บริการชั่วคราว 08:00 น. – 16.00 น.
แพทย์แผนไทย งดให้บริการชั่วคราว 08:00 น. – 16.00 น.
กายภาพบำบัด(ชั้น2)
จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16:00 น. – 20.00 น.
รังสีวิทยา (ชั้น1)
จันทร์ – ศุกร์ 08:00 น. – 16.00 น.
นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ 16:00 น. – 20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08:00 น. – 16.00 น.